Podmínky účasti na akcích Akademie stylu & módy (obchodní podmínky)

Provozovatelem AKADEMIE STYLU A MÓDY s.r.o. je společnost BOOM MUSIC, IČO: 04669584, se sídlem Stržná 444/35, Praha 6, 165 00
Účastník svým přihlášením a znovu i svou účastí na akcích v Akademii stylu & módy souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

1. Přihlašování a platba

Přihláška na akci se podává skrze online formulář umístěný na našich webových stránkách. Tento online formulář může vyplnit dle osobních či telefonických pokynů účastníka i pracovník Akademie stylu & módy s tím, že v takovém případě účastník prostřednictvím e-mailu zaslaného na jím zadanou e-mailovou adresu potvrdí, že skutečně projevil zájem o účast na akci.

Naše akce jsou s platbou zálohy předem

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 3 denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením stanovené zálohy kurzovného na náš účet. Číslo účtu a variabilní symbol a částku k zaplacení obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky.

2. Storno podmínky

Odhlásí-li se účastník do 7 dnů před začátkem akce, bude mu zaplacená záloha v plné výši přijaté platby vrácena zpět.
Odhlásí-li se účastník v době kratší než 2 dny před začátkem akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je záloha nevratná a nepřevoditelná.
V den začátku akce, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení zálohy nebo převedení kurzovného odpadá.

Po včasném předchozím oznámení však může na místo účastníka nastoupit jeho náhradník.

3. Zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá podle Zásad zpracování osobních údajů, jež jsou v souladu s platnou legislativou.
Účastník bere na vědomí, že poskytování osobních údajů v rozsahu uvedeném v Zásadách zpracování osobních údajů je smluvním požadavkem a že má povinnost osobní údaje poskytnout, aby mu společnost Akademie stylu & módy jako poskytovatel služeb mohla řádně poskytnout své služby. Neposkytne-li je, je společnost Akademie stylu & módy jako poskytovatel služeb oprávněna bez dalšího ukončit jejich smluvní vztah.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 1.1.2020

Číslo účtu pro platby u Fio banky: 2600969762 / 2010